Syftet med polisvolontärer är att de ska hjälpa polisen under större evenemang. Temabild. Foto: Mattias Landström

Polisen tar hjälp av volontärer

Nu ska polisen i Jönköpings län börja använda sig av polisvolontärer för att öka säkerheten kring olika evenemang.

Volontärverksamheten startades i Stockholm redan 2003 och finns i dag på ett flertal platser i landet. I höst ska även polisen i Jönköping börja ta hjälp av volontärer, skriver P4 Jönköping.

– Man har sett att där man haft polisvolontärer så har de gett en pluseffekt. Det är ju inte så att de utför polisens ordinarie kärnuppdrag utan det är mer att man lägger till någonting mer för att förhöja och förbättra kontakten med medborgarna, säger Björn Dahlbäck, kommissarie, till radion.

Syftet med polisvolontärer är att de ska hjälpa polisen under exempelvis större evenemang. De kan även finnas till hands vi nattvandringar och andra trygghetssatsningar, samt hjälpa till med att sprida information.

Volontärerna har inte befogenheter att ingripa som poliser, men kan hjälpa till att förebygga brott.

Alla som har fyllt 18 år kan söka till att bli volontär. Därefter görs en lämplighetsbedömning och efter det får man en kortare grundutbildning hos polisen.

– Vi vill ha människor med olika bakgrund, det är värdefullt. En bra mix helt enkelt. Man ska tycka om medborgarinsyn och demokrati och vara en bra människa helt enkelt, säger Björn Dahlbäck

-----

No more pages to load