Lastbil har vält på E4

Straxt efter halv sex på onsdagsmorgonen körde en lastbil av vägen i södergående fil på E4 någon kilometer söder om Brahehus. Lastbilen ligger på sidan i kanten av körbanan.

Vid olyckan uppstod ett mindre dieselläckage från lastbilens bränsletank men detta kunde stoppas av räddningstjänsten. 

Ekipaget ska i princip vara tomt på last, men det finns skador på både mittvajer och viltstängsel. 

Inga personskador har rapporterats.

Trafiken kan passera i det ena körfältet.

Följ det aktuella trafikläget här.

-----

No more pages to load