Foto: Mattias Landström

Polisens summering av påskhelgen

Det har varit en ovanligt lugn påskhelg i Jönköping för polisens del, både när det gäller trafiken och  ordningssituationen. Det bistra vädret tros vara en stark bidragande faktor.

Långfredagen och påskafton är de två dagar under påskhelgen då polisen förväntar sig som mest att göra på grund av motormässan, som varje påsk lockar tiotusentals människor till Jönköping. Polisen, tillsammans med bland andra räddningstjänsten och ambulanssjukvården, hade förberett arbetet inför påskhelgen sedan ett antal veckor tillbaka.

Men det blev en relativt lugn påskhelg och sannolikt var det bistra vädret en bidragande orsak. Samtidigt hade polisen många patruller i tjänst.

Mycket människor och fordon samlades på A6

Under påskaftons kväll samlades som vanligt mycket fordon och människor på området runt A6.

– Med så mycket människor på en liten yta, där många valt att dricka alkohol, så ökar riskerna för att brott ska inträffa. Men genom att aktivt jobba med tidiga omhändertaganden och en hög polisiär närvaro ser vi ut att ha lyckats förebygga en hel del misshandel och andra brott, säger Johan Norrman, kommenderingschef, i ett pressmeddelande.

Berusning och misshandel

Lördagskvällen och början av natten mot söndagen var mera krävande och innebar ett flertal olika ingripanden från polisens sida. Främst handlade det om omhändertaganden på grund av berusning, men även ett antal misshandelsfall.

Bättre trafiksituation i år

Under både långfredagen och påskafton flöt trafiken på bra, trots att motormässan under påskafton besöktes av nästan 30 000 personer.

– Vi har förberett oss bra och har gjort vissa justeringar utifrån erfarenheter vi gjorde förra året. Förberedelsearbetet tillsammans med mässarrangören Elmia, Trafikverket och Jönköpings kommun har varit viktigt, säger Norrman.

-----

No more pages to load