I en ny rapport pekar polisen ut Råslätt som ett utsatt område. Foto: Läsarbild / Mattias Landström

Polisens larmrapport: Kriminella kan ta över Jönköpingsområde

I en ny rapport pekar polisen ut Råslätt som ett av 61 så kallade utsatta områden i landet. Läget bedöms som allvarligt, då kriminella anses ha en inverkan på lokalsamhället.

Enligt polisen finns det 61 geografiskt begränsade områden i landet som bedöms som utsatta. Det framgår i en nyligen publicerad rapport.

I dessa utsatta områden, som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status, har kriminella en inverkan på lokalsamhället. Ett av de områden som tas upp i rapporten är Råslätt i Jönköping.

Polisen skiljer i rapporten mellan särskilt utsatta och utsatta områden. Särskilt utsatta områden kännetecknas av ”en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen”. Där anses läget akut.

I ett utsatt område som Råslätt beskrivs läget som allvarligt. Där anser polisen att inverkan från kriminella är knuten till den sociala kontexten i området.

I rapporten beskriver polisen hur påverkan kan ske dels genom direkta påtryckningar som hot och utpressning. Men också genom nedanstående indirekta påtryckningar:

  • offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man
  • narkotikahandel som bedrivs öppet
  • ett utåtagerande missnöje mot samhället

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

-----

No more pages to load