Illustration: PeGe Hillinge, Sweco

Så här blir kaj- och strandpromenaden vid Munksjön

Nu fortsätter arbetet med att bygga ut kaj- och strandpromenaden utmed Munksjön. Tre arkitektkontor får uppdraget att utforma en den en kilometer långa sträckan väster om Munksjön. Projekteringsstarten är i sommar.

– Det blir en fantastisk miljö, säger Henrik Fogelklou, ansvarig landskapsarkitekt på Sweco.

2009 antogs en vision om hur södra och västra delarna av Munksjön i Jönköping ska utvecklas till en ny stadsdel i vattennära läge.

Det parallella uppdraget som nu har genomförts på initiativ av Jönköping kommun innebär en utveckling av kajområdet, en sträcka om drygt en kilometer. Förutom Sweco arbetar även 02landskap och Sydväst med utformningen. Kontoren ansvarar för olika delsträckor och Sweco arbetar vidare med Nocken, ett långsträckt rum invid vattnet, men även Torgen, i samarbete med 02landskap.

Kommer innehålla café eller restaurangbyggnad
Henrik Fogelklou, ansvarig landskapsarkitekt på Sweco, förklarar hur området kommer att gestaltas:

– Uppdraget innebär till stor del nyanläggning men tangerar även ett kulturhistoriskt intressant område, karaktäriserat av tegelarkitektur och industriell brokighet. Nocken är promenadens avslutning i söder och kommer bland annat att innehålla en kvarterspark, en café- eller restaurangbyggnad och ett flertal platsbildningar av varierande karaktär och storlek.

Finns det något särskilt som du vill lyfta fram något särskilt i det uppdrag som ni nu har fått?

– Det som slog oss är att det är sista länken som binder samman Munksjön. Det öppnar upp helt nya möjligheter att ta sig runt sjön, vilket är jättekul, berättar Fogelklou och säger vidare:

– Hela den nya bebyggelsen får en fantastisk koppling till Munksjön, som inte bara tjänar de boende lokalt i området utan också att man lyckas förlänga hela de centrala delarna i kopplingen mellan Munksjön och Vättern.

Beräknas stå klart under 2020
Projekteringen av uppdraget startar till sommaren 2017 och arbetet med hela stråket beräknas står klart någon gång under 2020, säger Jenny Larsson från Stadsbyggnadskontoret, till Jmini.

-----

No more pages to load