Foto: Daniel Bacelj

Ny bostadssatsning på Tändsticksområdet – så blir den

Nya planer – och nya lägenheter.

Planerna för ett nytt höghus på Tändsticksområdet är fortfarande i sin linda.

Däremot har nu Stadsbyggnadskontoret tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Jönköpings Tändsticksfabrik 1 med flera på området Väster.

Och i ett förslag vill Stadsbyggnadskontoret att det ska byggas 100 nya lägenheter på Tändsticksområdet.

– Det kommer i huvudsak att bli smålägenheter, säger Håkan Sylvan, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Jönköping.

Den främsta avsikten med detaljplanen är att säkerhetsställa dess befintliga kulturhistoriska värden.

– Vi främjar att bevaka intressena som finns på området för bland annat föreningar, men vi tycker att det finns utrymme för nya lägenheter också, säger Håkan Sylvan.

Ett nytt hus är tänkt att byggas vid parkeringen som ligger närmast infarten från Talavid-området.

– Där har vi skissat på 20 nya lägenheter med en parkering i källaren. Totalhöjden på byggnaden är drygt åtta meter, säger Håkan Sylvan.

De tillfälliga bostäder som finns idag på Tändsticksområdet saknar i många fall kök och behöver byggas om på sikt. I hus B, D och C finns möjlighet att inrymma bostäder i befintliga lokaler och inredning av vindar, där hus D ges ny möjlighet till påbyggnad med inredning av vind.

– Målgrupp är alla och flertalet blir smålägenheter, men variation mellan 1-3 rok är möjlig. Totalt blir det ca 100 bostäder inom området, säger Håkan Sylvan.

De som vill kan se de nya planhandlingarna fram till den 19 april i kommunens utställningslokal på Juneporten.

– Vi räknar med att kunna få ett antagande i fullmäktige om planerna framåt hösten, säger Håkan Sylvan.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load