Temabild. Foto: Mattias Landström

Chockhöjning av Jönköpings villapriser – ökar mest i hela landet

Under slutet av 2017 ökade villapriserna i Jönköpings län mest i hela landet jämfört med samma period föregående år. Det visar siffror från SCB.

Som JKPG News tidigare rapporterat tror många mäklare att priserna på bostadsmarknaden är på väg att falla. Men även under sista kvartalet 2017 skedde en ökning, enligt nya siffror från SCB.

I Jönköpings län ökade småhuspriserna med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den största ökningen i hela landet.

I Jönköpings kommun hamnade ökningen på 9 procent jämfört med sista kvartalet 2016. Medelpriset för en villa i kommunen låg det senaste kvartalet på drygt 3,5 miljoner. I hela länet hamnar medelpriset på drygt 2 miljoner.

Köpeskillingskoefficienten i Jönköpings kommun låg de sista tre månaderna 2017 på 2,13. Under samma period 2016 låg K/T-talet på 1,95. K/T-talet beskriver hur mycket mer än fastighetens taxeringsvärde som köparen har betalat.

Sett till hela länet hamnade K/T-talet på 2,15 det sista kvartalet 2017, jämfört med 1,86 samma period föregående år.

Mäklarnas dom: Nu rasar bostadspriserna

-----

No more pages to load