Temabilder. Foto: Mattias Landström, montage

Mäklarnas dom: Nu rasar bostadspriserna

Trenden under hösten har varit tydlig: alltfler mäklare tror att priserna på bostadsmarknaden kommer att sjunka. Nu är det mer än fyra gånger så många som tror på fallande priser än på prisuppgång, enligt Valueguards mäklarpanel, som görs i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet.

Enligt den senaste statistiken är det nu nästan hälften (47 procent) av mäklarna som tror att priserna kommer gå ned den närmaste tremånadersperioden. Endast 14 procent tror på prisuppgång.

– Det är naturligt att fler mäklare tror på fortsatt prisnedgång. De förutspår prisbilden under en period då de sitter med en hel del osålda objekt samtidigt som intresset för att köpa bostad minskar när människor har fullt upp med kommande storhelger. I januari drar marknaden igång på nytt med många nya bostäder till försäljning. I kombination med tidigare osålda objekt skapar det dock ett större utbud som i sin tur leder till lägre priser, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet, i ett pressmeddelande.

Senaste gången det här inträffade, att fler mäklare tror på prisnedgång än prisuppgång, var inför amorteringskravet förra våren. Det nya amorteringskravet, som träder i kraft i mars 2018, inverkar också på mäklarnas bild av prisutvecklingen.

– Människor vill planera sin boendeekonomi långsiktigt och regler som införs hastigt skapar avvaktande konsumenter, säger Stegman.

-----

No more pages to load