Foto: Alexandra Locking / Pixabay

Så många saknar brandsläckare: ”Livsviktig om olyckan är framme”

Varje år inträffar cirka 240 bostadsbränder i Jönköpings län som blir så allvarliga att räddningstjänsten tillkallas. Men mer än var fjärde svensk, 28 procent, saknar en brandsläckare hemma. Det visar en ny Sifoundersökning genomförd på uppdrag av Brandskyddsföreningen.

– När det brinner i hemmet kan en brandsläckare utgöra skillnaden mellan en mindre olycka och en katastrof. Det viktigaste brandskyddet är brandvarnaren eftersom den räddar liv, men den förhindrar ju inte villan eller lägenheten från att brinna ner, säger Hans Andersson, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen, i en kommentar.

Enligt statistik från MSB rycker räddningstjänsten ut till cirka 240 bostadsbränder i Jönköpings län varje år. De vanligaste orsakerna är glömd spis och soteld, och det finns en tydlig koppling mellan brandens utveckling och förekomsten av brandsläckare.

En ny Sifoundersökning, genomförd på uppdrag av Brandskyddsföreningen, visar att hela 28 procent av svenskarna saknar brandsläckare i bostaden.

– Även en brand där ingen skadas kan innebära ett trauma för en familj, med svåra ekonomiska och känslomässiga konsekvenser. Brandsläckaren är en enkel och billig investering som kan vara livsviktig om olyckan är framme, säger Hans Andersson.

Av släcktekniska skäl rekommenderar Brandskyddsföreningen att man använder pulversläckare i bostaden. Släckaren bör innehålla minst sex kilo pulver och vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

-----

No more pages to load