Tema / arkivbild Foto: Pixabay / Mattias Landström

Ny tillnyktringsenhet räcker inte till

Efter sommaren öppnar en ny tillnyktringsenhet på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Men bara en tredjedel av alla som omhändertas för berusning kommer få plats på sjukhus, skriver P4 Jönköping.

Varje år omhändertas omkring 2 500 personer i Jönköpings län av polisen på grund av berusning. I dagsläget hamnar dessa personer i polisens arrestceller för att nyktra till. Men efter sommaren kommer en tillnyktringsenhet öppnas på länssjukhuset Ryhov för att kunna erbjuda bättre vård för de omhändertagna, rapporterar P4 Jönköping i dag.

Den nya tillnyktringsenheten kommer att ha sex till åtta vårdplatser och tanken är att den ska finnas till för personer i hela länet. Men redan nu varnar man för att det kommer att bli trångt under framför allt storhelgerna.

– Den här verksamheten ska klara av ett normalt flöde till tillnyktringsenheten. Men vid motormässa och liknande så kommer det nog behövas mer resurser, och då får det ske i samverkan med polis, kommuner och sjukvård, säger Johan Björk som är utredare inom Region Jönköpings län, till radion.

-----

No more pages to load