25 procent av niondeklassarna i Jönköpings kommun uppger att de sover mindre än fem-sex timmar per natt. Foto: Pixabay

Ny undersökning: Var tredje elev sover för lite

En fjärdedel av niondeklassarna och mer än var tredje av andraklassarna på gymnasiet i Jönköpings kommun sover mindre än fem-sex timmar per natt. Det visar den senaste ANDT-undersökningen som kommunen gjort.

– Det är grymt bekymmersamt, säger kommunalråd Andreas Sturesson (KD). 

I november varje år genomförs den så kallade ANDT-undersökningen (alkohol, narkotika, doping och tobak) bland högstadieelever och årskurs 2 på gymnasiet. Nu har undersökningen sammanställts och det som är anmärkningsvärt är elevernas sömnvanor. 25 procent av niondeklassarna i Jönköpings kommun uppger att de sover mindre än fem-sex timmar per natt. För de som går i andra året på gymnasiet är siffran närmare 40 procent.

– Då spelar det ingen roll hur duktiga pedagoger man har i skolan, om man inte kommer rätt förbered, säger Andreas Sturesson.

Han indikerar även att sömnbristen kan leda till andra bekymmer hos ungdomarna, så som psykisk ohälsa, skolk och alkoholbekymmer.

– Man kommer inte utvilad till skolan, det blir svårt att klara studierna, man känner sig stressad och det blir en negativ spiral, säger han. 

Störs av sociala medier

En teori är att elevernas dåliga sömnvanor har koppling till teknikutvecklingen. Undersökningen visar att det är fler tjejer än killar som sover lite.

– Jag tror att tjejer har ett större behov av att bevaka sociala medier, säger Sturesson.

Uppmärksamma föräldrarna

Lotta Randau, barn- och elevombud på utbildningsförvaltningen, menar att det är viktigt att uppmärksamma föräldrarna på problemet.

– Det blir både psykiska och fysiska konsekvenser om man natt efter natt inte sover. Det är så mycket som ska hända i kroppen när man sover, speciellt när man är ung och växer, säger Randau.

-----

No more pages to load