Renovering av två broar på riksväg 40 medför stora risker för köbildning på sträckan. Foto: Mattias Landström

Trafikkaos väntas på riksväg 40 i vår

Trafikverket planerar ett vägarbete på riksväg 40 med start den 3 april. Under den aktuella tiden bedöms det finnas stora risker för köbildning och bilister får räkna med extra tid på sträckan.

Den är ett underhållsarbetet med bron nordväst om trafikplats Hedenstorp som ska genomföras under våren. När arbetet är klart ska Trafikverket i juni fortsätta med bron på trafikplats Hedenstorp. Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2017.

Trafikverket räknar med att det finns en stor risk för bilköer främst under rusningstid, och de uppmanar bilisterna att visa hänsyn och köra försiktigt både för egen del och för de som arbetar på vägen.

Eftersom motormässan på Elmia pågår under den här tiden så riskerar trafiken dit att påverkas.

Förlänger broarnas livslängd

Syftet med underhållet är att förlänga broarnas livslängd. Det är kantbalkarna på bron som byts ut för att bron ska fortsätta att vara stark och säker.

Även tätskiktet ska bytas. Det är ett lager mellan asfalten och betongen som skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Det planerade underhållet sker då det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Trafiken leds om

Under arbetet med bron nordväst om trafikplats Hedenstorp leds trafik om i västlig riktning (från Jönköping mot Göteborg) via Hedenstorpsvägen och väg 673. Trafik i östlig riktning (från Göteborg in mot Jönköping) leds förbi arbetsplatsen i ett körfält och med sänkt hastighet. Även södergående trafik på väg 26/47 från Mullsjö/Habo kommer att påverkas av arbetena. 

Under arbetet med bron i trafikplats Hedenstorp leds trafik om från väster (Göteborg) mot väg 26/47 Mullsjö/Habo via trafikplats Haga och tillbaka upp mot trafikplats Hedenstorp igen. Trafik från väg 26/47 mot Jönköping leds förbi arbetsplatsen i ett körfält med sänkt hastighet.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load