Nu undersöks halterna av mikroplaster och mikroskräp i Vättern. Foto: Mattias Landström

Myndigheter letar plast i Vättern

Hur mycket mikroplaster och mikroskräp finns det egentligen i Vättern? Det vill man ha svar på genom en undersökning som just nu utförs av ett antal svenska myndigheter, forskare och ideella organisationer.

Under maj och juni månad undersöks halterna av mikroplaster och mikroskräp i Sveriges fyra största sjöar; Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Även i Munksjön kommer det att tas prover.

Under denna och nästa vecka kommer flera prover att tas på platser runt om hela Vättern för att mäta mängden mikroplaster och spåra dess ursprung.

– Det är första gången mikroskräp undersöks i den här omfattningen i sötvatten. Det är viktigt att kartlägga och jämföra halterna i våra mest påverkade och nyttjade sötvatten för att klarlägga om det innebär ett miljöproblem, säger Måns Lindell på Vätternvårdsförbundet, i ett pressmeddelande.

Mikroplast har uppmärksammats i haven de senaste åren, men man har inte tidigare lagt något fokus på att undersöka halter av mikroplaster i sötvatten. Men tidigare undersökningar från Mälaren och Vättern visar att halterna av mikroplast kan vara högre än halterna i haven. 

Naturen kan inte helt bryta ner plast, utan plasten bryts ner i mindre och mindre delar. Ju mindre plastpartiklarna är, desto större risk att de tas upp i de marina djurens vävnader. Musslor och andra djur som filtrerar vatten för att få i sig föda riskerar att samtidigt få i sig plastpartiklar.

Det finns även indikationer på att mikroplaster kan binda till sig organiska miljögifter utöver de kemikalier som plasten redan innehåller.

-----

No more pages to load