Jättelokan kan ge svåra brännskador i solen. Foto: Pixabay

Se upp i sommar: Farlig växt ger brännskador

Jättelokans växtsaft kan tillsammans med solljus orsaka allvarliga brännskador. Växten sprider sig snabbt och svartlistas nu av EU som en invasiv art som måste bekämpas.

I augusti kommer jättelokan att börja klassas som en invasiv växt enligt en EU-förordning som förbjuder spridningen av svartlistade arter.

Jättelokan har introducerats från utlandet till Sverige och har därför inga naturliga fiender, utan sprider sig snabbt och räknas som ett ogräs.

Även i andra länder är spridningen av växten ett stort problem. Bland annat i England varnas allmänheten.

Enligt Giftinformationscentralen kan jättelokan ge svåra brännskador om den berörda huden kommer i kontakt med sol. Symtomen kan dröja kvar i flera veckor och orsaka ärrbildning.

 

Kommunerna i Sverige arbetar aktivt med att bekämpa den oönskade växten.

– Vi sprutar mot jätteloka kontinuerligt och prioriterar områden längs gångvägar och runt lekplatser där det vistas som mest folk. Men vi kan inte komma åt alla ställen, till exempel i skogen, säger Jenny Jansson på Jönköpings kommun.

-----

No more pages to load