Anna Whiflock visar upp den digitala råttfällen för News. Foto: Jerry Prütz/Pixabay

Digital död för råttan: ”En väldigt bra lösning”

Att lägga ut gift för att få bukt med ett eventuellt råttproblem är inte längre tillåtet i förebyggande syfte. Detta är en av anledningarna till att Anticimex sedan några år tillbaka lanserat en helt giftfri och digital råttfälla.

Fällan heter Smartbox och har funnits i ungefär fem år. Den är stor som en hårddisk till en stationär dator, den är uppkopplad mot nätet och den är effektiv. Anna Whiflock är skadedjurstekniker på Anticimex och har koll på det här med digitala fällor och hur råttor och möss beter sig.

– Mössen är ganska nyfikna av sig och går in i fällan först medan råttan är mer skeptisk mot nya saker. Men efter någon vecka eller två närmar de sig den och då är den fast, förklarar Anna Whiflock.

Väl inne i fällan får råttan ganska snabbt i sig 5 000 volt under ett par minuter och därefter dör den och hamnar i ett kärl där flera döda råttor kan finnas. När kärlet är fullt går en signal via nätet till Anticimex som då kommer och tömmer boxen.

– Det här är en väldigt bra lösning som ligger helt i linje med de nya krav som EU har och som säger att man inte får lägga ut råttgift i förebyggande syfte. Jag tycker att det är jättebra då man självklart inte ska ha en massa gift liggandes ute, säger Anna Whiflock.

De som främst använder sig av Smartbox är fastighetsägare, restaurangägare, lantbrukare och industrier med flera. Kort sagt, alla som har eller kan få ett råttproblem. Dock är det inte så många privatpersoner som hakat på tåget ännu. Men det kanske kommer.

– Får man in en råtta i huset kan den ställa till med stora problem, avslutar Anna Whiflock.

-----

No more pages to load