Här ska 200 nya hyreslägenheter ta form. Foto: Alexandra Locking

Klart: Här byggs 200 nya hyreslägenheter – mitt i city

Det är Brandtornet och Castellum som vill bygga nya bostäder på parkeringsplatsen mellan Jönköping University och Jordbruksverket. Nu har tekniska nämnden godkänt ett markanvisningsavtal med företagen.

– Det vi jobbar mot är en byggstart det första kvartalet år 2020, säger Brandtornets vd Michael Nilforsen.

I våras beslutade politikerna i tekniska nämnden, efter en längre diskussion, att Brandtornet och Castellum tillsammans ska få bygga på den attraktiva tomten mellan Kyrkogatan och Gjuterigatan, vid högskolan i centrala Jönköping.

Nyligen godkändes ett markanvisningsavtal med företagen.

– Vi är fortfarande i ett startskede. Nu är tanken att vi ska göra en förundersökning inför marksanering. Den kommer att bli ganska omfattande, då man vet att det finns skräp i backen. Det arbetet väntas vara klart i maj–juni, säger Michael Nilforsen.

– Det vi jobbar mot är en byggstart det första kvartalet år 2020. Sedan är planen att det ska vara färdigt år 2022. Så det ligger tyvärr ganska långt bort i tiden. Det är synd, för det finns ett stort behov av hyresrätter i Jönköping och framför allt i de centrala delarna. Högskolan skriker efter dem, fortsätter han.

Michael Nilforsen vill bygga minst 200 så kallade ungdomslägenheter. Det blir mest ettor och tvåor med en snittyta på 45 kvadratmeter.

– Tyngdpunkten blir givetvis studenter men vi kommer inte driva det på så sätt att folk behöver flytta ut efter sina studier. Jag tycker att det är sorgligt när studenter måste lämna stan på grund av bostadsbristen. Jönköping tappar en massa resurser som man egentligen borde ta till vara på, säger Nilforsen.

-----

No more pages to load