Temabild. Foto: Pixabay

Mörk utveckling för länets fritidshem

Antalet elever per lärare på fritidshemmen i Jönköpings län fortsätter att öka. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet har sammanställt.

Under de senaste fem åren har lärartätheten på fritidshemmen i Jönköpings län försämrats kraftigt. År 2012 hade fritidshemmen i länet 23 elever per heltidsanställd behörig lärare, jämfört med 29 i dag.

– Bristen på utbildade lärare i fritidshemmen gör det svårt att bedriva undervisning utifrån läroplanens intentioner och fritidshemmen har dessutom aldrig haft så många inskrivna elever som i dag, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande.

Bättre än resten av landet

Men även om lärartätheten på fritidshemmen försämrats i Jönköpings län har länet fortfarande relativt få elever per heltidsanställd behörig lärare i förhållande till andra län i Sverige. Länet har faktiskt den högsta lärartätheten på fritidshemmen i riket.

Dessutom är elevgrupperna på fritidshemmen i Jönköpings län mindre än snittet i landet. Förra året gick det 33 elever per fritidshemsavdelning i Jönköpings län gentemot 40 elever som är snittet i riket.

Jämfört med 2016 minskade antalet elever per fritidshemsavdelning med 2,3 elever i Jönköpings län, vilket alltså innebär en förbättring. I hela landet låg elevgruppernas storlek kvar på ungefär samma nivå som året innan.

-----

No more pages to load