Foto: Pixabay

Nu ställs krav på minskat kräftfiske i Vättern

Havs- och vattenmyndigheten vill begränsa allmänhetens fiske av signalkräftor i Vättern från fem till två helger.

– Huvudsyftet är att stoppa spridningen av kräftpesten som signalkräftan bär på, säger Sofia Brockmark, som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten, till Ekot.

Signalkräftorna kommer ursprungligen från delar av Nordamerika, men finns i dag på många platser i Sverige, framför allt i de södra delarna av landet. Signalkräftan placerades ut för att väga upp bristen på flodkräftor, som hade minskat bland annat på grund av kräftpesten.

Men det har senare visat sig att även signalkräftan bär på kräftpesten, dock med en viss motståndskraft mot sjukdomen.

Nu presenterar Havs- och vattenmyndigheten därför en rad förslag på nya regler och åtgärder för att det fortsatt ska gå att fiska signalkräftor och samtidigt minska risken för spridning av arten.

Ett av förslagen är att minska allmänhetens fiske av kräftor i Vättern från fem till två helger.

– Det är framförallt från Vättern som det sker en stor spridning av signalkräftor illegalt. De sätts ut i andra vatten där de inte ska vara, säger Sofia Brockmark till Ekot.

Förslagen kommer efter ett tidigare beslut i EU.

-----

No more pages to load