Från vänster tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll,  Carl-Otto Brahm  och verksamhetschef för Käkkirurgiska kliniken Peter Nilsson. Foto: Pixabay / privat

Unik Jönköpingsmetod ska bota din tandläkarskräck

Jönköpingsmodellen kallas den nya behandlingsmetod som tagits fram för att hjälpa personer som lider av tandvårdsrädsla.

– Grundidén är att vi ska minska förekomsten av tandvårdsrädsla i befolkningen. Men vi vill också skapa en bättre arbetsmiljö för personalen som tar hand om de här patienterna, säger Carl-Otto Brahm till JKPG News.

En svensk studie från 2016 visade att omkring tjugo procent av befolkningen lider av någon slags tandvårdsrädsla. Det vill övertandläkaren Carl-Otto Brahm avhjälpa.

Sedan hösten 2010 har han därför tillsammans med ett forskarteam från Göteborg ägnat sig åt ett forskningsprojekt parallellt med sitt kliniska arbete på käkkirurgiska kliniken vid Odontologiska Institutionen i Jönköping.

– Alla som jobbar inom tandvården har stött på rädda patienter. Tidigare studier visar att tandvårdsrädsla brukar debutera i tonåren och att det ofta har sin topp hos unga vuxna, för att sedan minska med tiden, berättar Brahm.

Resultatet av hans studie har blivit en modell, ”The Jönköping Dental Fear Coping Model (DFCM)”, som kan användas på alla vuxna patienter i allmäntandvården, oavsedd nivå av tandvårdsrädsla. Troligen kommer den även kunna användas på barn framöver.

Modellen bygger på tre grundpelare, däribland ”Seattle-systemet”. Det är ett kliniskt verktyg som delar in tandvårdsrädsla i fyra grupper; rädsla för till exempel borr och sprutor, generaliserad ångest och oro, rädsla för att svimma eller inte kunna andas samt misstro tandvårdspersonal.

I modellen ingår även ett webbaserat frågeformulär som patienten ska fylla i före tandvårdsbesöket. Därefter får tandvårdspersonalen ta del av en sammanfattning av svaren innan patienten kommit in i behandlingsrummet.

– Frågorna i formuläret handlar bland annat om vilken grad av tandvårdsrädsla man har, erfarenhet av tidigare tandvårdsbesök och om man har några speciella önskemål, förklarar Brahm.

Den sista grundpelaren i DFCM är ”Motiverande samtal” som handlar om hur personalen ska kommunicera med patienten för att på ett snabbt och effektivt sätt kunna identifiera tandvårdsrädslan.

I studien har nio Folktandvårdskliniker i Jönköping och totalt 5 000 patienter över 19 år deltagit.

Utvärderingen har visat att de patienter som behandlats enligt modellen blivit mer avspända än patienter som behandlats på traditionellt sätt. Den visar också att personalen fick ökad förståelse för patienter med tandvårdsrädsla.

Jönköpingsmodellen är den första av sitt slag och Folktandvården i Jönköpings län har visat stort intresserade av att använda den, enligt Brahm.

– Grundidén är att vi ska minska förekomsten av tandvårdsrädsla i befolkningen. Men vi vill också skapa en bättre arbetsmiljö för personalen som tar hand om de här patienterna. Min förhoppning är att vi ska få de resultaten, säger han.

-----

No more pages to load