Johanna Haraldsson (S), rikdagsledamot från Jönköpings län Foto: pressbild

Bostadssegregationen måste byggas bort

Det senaste året har antalet byggnationer i Sverige ökat, vilket är bra. Men fortfarande kvarstår det faktum att det under flera decennier byggts på tok för lite, vilket har orsakat både bostadsbrist, trångboddhet och segregation i våra storstäder.

Detta gäller även i Jönköpings län, något som bland annat forskning som genomförts på Jönköping University visar. För att komma åt problemen som bristen på bostäder skapat är det därför viktigt att byggandet ökar ytterligare de kommande åren.

Bostadsbristen beror delvis på att det de senaste åren har funnits en alldeles för stor tilltro till marknadens förmåga att reglera byggandet. Problemet är att marknaden inte vill bygga det som behövs – det vill säga små och billiga hyresrätter. Marknaden vill bygga åt köpstarka grupper för att upprätthålla den uppåtgående prisbilden. Det är därför dags för politiken att rycka in och åtgärda det som marknaden inte klarat av.

För att lösa bostadsbristen bjuder regeringen nu in till breda samtal om hur bristen på bostäder ska kunna åtgärdas i hela Sverige och pekar på ett antal viktiga områden. När bostadsbristen är akut behöver vi vända på varenda sten. Regelverk behöver förenklas så att tiden från idé till färdiga hem blir kortare. Byggkapaciteten måste öka med fler människor och företag som får möjligheten att bygga vårt samhälle. Tillgången till kapital för de som vill vara med och bygga vårt land måste bli bättre och därför måste vi också se över hur det kan öka. Vi hoppas på breda och långsiktiga lösningar där alla seriösa riksdagspartier tar sitt ansvar – för ansvar krävs när vi står mitt i en kris.

När det gäller byggandet av små hyresrätter fyller också offentligt ägda bostäder en viktig roll, eftersom detta är en bostadstyp som sällan prioriteras. Genom offentligt byggande går det också tänka bredare kring upphandlingsprocessen. Det handlar om att se till fler variabler än priset, exempelvis att byggarbetsplatserna ska erbjuda praktikmöjligheter för grupper som vill ta steget in i byggbranschen – bland annat ungdomar som saknar jobb och nyanlända. Det senaste året har

Sverige tagit emot många flyktingar, och byggbranschen skulle för många av dessa kunna vara ett steg in i det svenska samhället. Svenskar träffar man nämligen inte på SFI-kurserna – de träffar man på arbetsplatserna. Vi behöver öka byggkapaciteten, men precis som andra branscher har byggbolagen svårt att rekrytera, då är utbildning, praktik och lärlingsplatser avgörande.

Mycket av de problem vi i dag ser i samhället – ökade klyftor, hög ungdomsarbetslöshet och ökad åsiktsradikalisering – hänger ihop med bostadssegrationen där människor isoleras i socioekonomiskt utsatta områden. Med andra ord har vi all möjlighet att åtgärda dem. Det gäller bara att vi öppnar plånboken och börjar bygga. Det handlar om att bygga nya hem men också att bygga ett samhälle. Ett samhälle som håller ihop.

Johanna Haraldsson (S), rikdagsledamot från Jönköpings län

Martin Karlsson, ombudsman Byggnads

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load