Nu kommer nya riktlinjer för vad som är tillåtet och inte tillåtet för elstäder i hemmen. Foto: Pixabay

Nya riktlinjer – så drabbar eldningsreglerna dig

Efter stormiga debatter kommer nu nya riktlinjer för vedspisar och kaminer i hemmen. För nybyggda hus blir det hårt – för äldre mindre tufft.

I sommar ändras reglerna för vilka eldstäder som får installeras i hemmen. Bakom ligger att man vill få mer miljövänlig eldning i stugorna.

– Ändringarna innebär inget förbud mot vedeldning eller återanvändning av äldre vedspisar, säger Yvonne Svensson, rättschef på Boverket, i ett pressmeddelande.

Förslaget blev snabbt omdiskuterat. Till exempel anser många som värnar om kulturbyggnader att det gör renovering av gamla hus både svårare och dyrare. En annan kritik gällde att eldstäder i hemmen är en viktig för krisberedskapen och att det av det skälet är olyckligt att försvåra vedeldning.

Boverket backar

Men nu backar Boverket och gör om riktlinjerna för hur de nya reglerna ska tolkas. De riktas både till konsumenterna men också till kommuner, som ger tillstånd för att montera eldstäder.

I första hand, menar Boverket, gäller de nya reglerna nyinstallationer. Spisar och kaminer som installeras nu kommer att användas i många år, då är det viktigt att de är miljövänliga.

– Men det innebär inte att det är förbjudet att återanvända äldre vedspisar, så länge som kraven uppfylls.

– Vid ändringar i befintliga byggnader är reglerna flexibla och det finns möjlighet till anpassning av kraven, särskilt i äldre, kulturhistoriska byggnader, skriver Boverket.

Här kan du läsa mer om de nya riktlinjerna.

-----

No more pages to load