Foto: Läsarbild

Dag Hammarskjöld har kommit hem

Dag Hammarskjöld har kommit hem, i vart fall gipsoriginalet till bysterna i Uppsala, Jönköping och Backåkra.

Läsarnyhet. Gipsoriginalet har nu hämtats hem till Jönköping av Perolof Kallings och skall av Dag Hammarskjöldstiftelsen i Jönköping deponeras hos Stadsarkivet. Överlämnandet  skedde högtidligen i onsdags den 11 april  i närvaro av bland annat verkställande ledamoten Eber Fransson och mottagaren stadsarkivarien Åke Carlsson.

Bakgrunden till bysten är följande: Den danske skulptören, Svend Lindhart, gjorde DH-bysten som i första gjutningen placerades vid ett gymnasium i Gladsaxe, som bar Dag Hammarskjölds namn. Han avled i september 1989 och en bit in på 2000-talet slog dödsboet sönder många av originalen till hans konstverk men av någon turlig anledning tog man kontakt med Svenska Ambassaden i Köpenhamn och frågade om intresset för gipsoriginalet av DH:s huvud. Dåvarande verkställande ledamoten i DH-stiftelsen, Orvar Robernts, som varit ambassadråd i Köpenhamn, kontaktades och han åkte över till Danmark och hämtade bystoriginalet, som är utfört i gips.

Originalet fördes sedan till Bergmans konstgjuteri i Enskede (grundaren var pappa till Evert Taubes hustru Astrid) där Dag Hammarskjöld Foundation, inför 100-årsminnet 2005 av Dag Hammarskjölds födelse, beställde ett exemplar till Uppsala och Dag Hammarskjöldstiftelsen i Jönköping beställde ett exemplar för Jönköping och ett för Backåkra. Perolof Kallings, som var verkställande ledamot vid tiden för 100-årsminnet, levererade en bystreplik, i brons, till Uppsala och tog hem de två andra. Dessa placerades sedan på Campus i Jönköping respektive på Backåkra. Han hade vid hämtandet av de tre bysterna inte plats i bilen för även originalet så det blev kvar. Det skickades av misstag till Dag H Foundation i Uppsala, men är nu, som sagt, åter i Jönköping.

Nu är således gipsoriginalet tillbaka till Jönköping och skall få sin ”slutförvaring” på Stadsarkivet.

Eber Fransson

-----

No more pages to load