”Vi syns när mörkret faller”

Mörker, regn och rusk bäddar för olyckor i trafiken. Nu är det extra viktigt att anpassa hastigheten och att man som gående ser till att synas. Trots det använder bara en av tio gående reflex i centrala Jönköping och Huskvarna.

De flesta mörkerolyckor där gående skadas eller dödas sker i tättbebyggda områden där gatubelysningen är tänd. Gatubelysningen gör att du själv ser, men det innebär inte att du syns. I mörker har människans öga svårt att urskilja kontraster, även på belysta gator. Därför behöver du ha reflexer för att upptäckas av både bilförare och busschaufförer. 95 procent av ljuset som träffar en reflex återkastas. Men träffar ljuset ett svart eller mörkt plagg, återkastas bara fem procent. Du blir osynlig i mörkret!

Få använder reflex

– Under rådande omständigheter är samspelet mellan bilister, gående och cyklister extra viktigt. Hänsyn och respekt gäller alla trafikanter, menar Henrik Fallegård som är kommunens trafiksäkerhetssamordnare.

Nästan hälften av alla dödsfall och svåra påkörningsolyckor inträffar i landet under november, december och januari. Trots det är vi dåliga på att använda reflex.

Endast en av tio gående i centrala Jönköping och Huskvarna använder reflex visar kommunens egen mätning.

Bioreklam och reflexutdelning

Under vecka 43-45 satsar därför kommunen extra mycket på reflex och synbarhet.

Bioreklam, affischering, event och allmän utdelning av reflexer är bara några saker som händer de närmaste veckorna. Som vanligt passar kommunen på att bjuda på gratis reflexer till allmänheten under några timmar. Utdelning kommer att ske i centrala Jönköping och Huskvarna onsdagen den 28 oktober från och med klockan 16:30 och så långt lagret räcker.

Platser:

• Rosengallerian, Huskvarna

• Juneporten och Resecentrum i Jönköping

• Klostergatan, ICA, Jönköping

• Torpa, Jönköping

• Öster, Atollen området, Jönköping

• ICA Maxi, Jönköping

-----

No more pages to load