Tosito ska bygga 70 lägenheter i Brunstorp

Tosito förvärvar en byggrätt i Brunstorp som omfattar en byggnation på ca 70 lägenheter. – Vi är mycket glada för att vi tecknat detta avtal då vi i Tosito har för avsikt att öka vår projektdel med ökat bostadsbyggande , säger Tommy Fritz.

TOSITO

Tosito är ett lokalt fastighetsbolag med huvudkontor på Parkgatan 2. Tosito bildades i samband med sitt första fastighetsförvärv i juni 2004. Fastigheterna som då förvärvades var Hälsan, Arken och Häcken. Idag äger Tosito 120 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 11 fastigheter (9 i Jönköping och 1 i Nässjö).

Dotterbolag – TOLUST

Tolust (ägs tillsammans med Lustgården AB)  Den del av Munksjö industriområde i centrala Jönköping där Munksjöstaden byggs, förvärvades av Tolust AB 2007. Idag äger Tolust fastigheter med ca 7 000 kvm uthyrningsbar yta, ca 120 000 kvm exploateringsmark (Södra Munksjö fabriksområde) samt tomträtten ”Kabeland” med ca 283 000 kvm exploateringsmark.

-----

No more pages to load