Temabild, bilden har inget samband med artikeln. Foto: Emeli Appelberg

Adresslistor till flyktingboenden skyddas

Jönköpings kommun kommer vägra att lämna ut adresslistor över flyktingboenden. 

Om någon begär att få ut adresslistor över flyktingboenden i kommunen kommer det att nekas, skriver Jönköpings-Posten. Skulle det visa sig att de inte har rätt att neka får beslutet prövas i högre instanser, uppger kommunen. 

Det har den senaste tiden brunnit upprepade gånger på flyktingboenden runt om i landet. Detta har gjort att säkerheten skärpts. Det pågår säkerhetsarbeten av olika slag men vad kan kommunen inte gå in på. 

Det är inte säkert att kommunen har rätt att neka till att lämna ut adresslistor. Visar det sig att kommunen är skyldig att lämna ut uppgifterna kommer det att behöva prövas i högre instanser. 

Stadsdirektör Karl-Johan Korsås säger till Jönköpings-Posten att han ser bränderna som ett hot mot landets konstitution och grundlag. 

Än har man inte behövt pröva beslutet då ingen har försökt att begära ut adresslistor. 

Emeli Appelberg
emeli.appelberg@jmini.se

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook 

-----

No more pages to load