Den asiatiska långhorningen. Foto: Wikipedia Commons

Skräckbaggens släkting finns i Jönköping

Efter stormen Gudruns framfart under Januari 2005 varnades skogsägare runt om för Granbarkborrens förmodade och förödande framfart. Nu står ett nytt hot vid Sveriges tröskel som förts hit via importerat virke från Asien. 

I och med de tusentals träd som föll i stormens fotspår gavs Granbarkborren obegränsade möjligheter att föröka sig, de förökar sig i fällda eller döende träd. Under åren 2006-2009 har drygt tre miljoner kubikmeter granskog dödats av Granbarkborren. Detta har slagit hårt mot skogsbrukare i länet. Detta är nu tillsynes mer eller mindre historia. Nu varnar Jordbruksverket för en ny och mycket destruktiv insekt som skapar skräck hos skogsägare och parkskötare och de flesta som lever på skogsnäringen. Den kan ödelägga hela skogsbestånd och därmed kan värden upp till miljardbelopp förstöras.

Karakteristiskt utseende
Den lilla insekten som är ungefär tre centimeter stor och har flera gånger längre känselspröt på huvudet är en av världens mest fruktade skadeinsekter, den asiatiska långhorningen. Den har fått ett bekräftat fäste i Finland och nu är man orolig att den ska nå Sverige. 

En asiatisk insekt
Insekten kommer ursprungligen från asiatiska länder så som Kina och sprids via trä-emballage, virke eller växter som importeras. Om insekten hittas i ett angripet träd tar myndigheterna till drastiska åtgärder. Man hugger ner alla lövträd som finns i närheten av det angripna trädet. Sedan bevakar man ett område på två kilometer för att vara säker på att den inte har spridit sig vidare. 

En läsare var uppmärksam
Träden skadas och dör till slut eftersom larverna äter stora gångar i veden, står det på Jordbruksverkets hemsida. Det står också att man inte har påträffat några asiatiska långhorningar på träd i Sverige. En kvinna i Jönköping skickade in bilder till reaktionen och påstod sig ha träffat baggen under våren 2015. Hon tog bild på insekten och gav bilderna till oss. 

Jordbruksverket dementerar
Jordbruksverket dementerar att insekten på läsarens bilder är en fruktade asiatiska långhorningen men medger att det är slående likt.
– Det är bättre att kontakta oss en gång för mycket än en gång för lite, säger Jenny Andersson på Jordbruksverket. 

Hon menar att man absolut inte vill ha in denna krabat som permanent boende i Sverige. Ofta hittar man den som larver på nyplanterade importerade träd, plantskolor och vid trä-emballage. Det är troligt att de skulle överleva i denna delen av Sverige. 

Arter som är släktingar
Det finns flera arter av skalbaggar i Sverige som är snarlika. Det som är mest karakteristiskt är de långa känselspröten på huvudet. Läsaren säger till Jmini att hon inte visste att det fanns Svenska arter med snarlikt utseende och att det var därför hon valde att kontakta tidningen. Hon kände igen de karakteristiska känselspröten på huvudet som växlar från mörk till ljus färg. 

Rådfrågade en kollega
Från Jordbruksverkets sida säger man att den asiatiska långhorningen är svart och blank i färgen. På läsarens bilder kan man se att insekten är tydligt brun och ganska matt.
– Hon är helt säker på att det inte är en asiatisk långhorning. Det skulle kunna vara en timmerman, säger Jenny som även rådfrågat en kollega. 

Finns en liknande art
De båda arterna tillhör släktet långhorningar. Men Timmermannen är en svensk art som ska finnas här. Hon nämner vidare att det finns en till liknande art som heter Tallbock som ser snarlik ut. 

Ta kontakt med Jordbruksverket
Har du eller tror du dig ha sett en asiatisk långhorning i Sverige, kontakta då Jordbruksverket. 

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load