22 YH-utbildningar till Jönköpings län

När Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade vilka YH-utbildningar som blivit beviljade för 2016 godkändes 22 utbildningar i Jönköpings län.

– Jämfört med de 13 som avslutades 2015 är detta en rejäl förstärkning. Detta är mycket positivt för Jönköpings län och en viktig satsning för att få fler människor i arbete, säger riksdagsledamoten Thomas Strand (S) som sitter i utbildningsutskottet i ett pressmeddelande.

Jämfört med 2015 ökar antalet yrkeshögskoleutbildningar i länet markant – från 13 till 22 stycken. Detta är ett resultat av att den socialdemokratiskt ledda regeringen valt att satsa mer pengar på Yrkeshögskolan.

– För vårt län blir det positivt att fler utbildningar får startas upp. Dels minskar det arbetslösheten och dels säkrar det kompetensen för industrin som skriker efter utbildad personal, säger riksdagsledamoten Thomas Strand som sitter i utbildningsutskottet.

Av dessa 22 utbildningar kommer 11 stycken startas i Jönköping kommun.

– Detta är konkret socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik som är effektiv, flexibel och sätter folk i arbete. Av de som gått på yrkeshögskolan i Jönköpings kommun tidigare har nästan 100 procent fått jobb efter utbildningen. Därför är det givetvis väldigt glädjande att fler utbildningar startar i kommunen. Regeringens höjda ambitioner i jobbpolitiken blir här väldigt tydliga för Jönköpings kommun, säger Adrian arbetsmarknadsnämnden i Jönköpings kommun.

-----

No more pages to load