Planen vid Södra Munksjön är att bygga höga hus mellan stationen och de nya bostäderna för att minska bullret. Temabild Foto: Alexandra Andreasson

Med snabbtåg kommer även buller

Buller kan komma att bli ett bekymmer där de nya snabbtågen kommer att dra fram och än värre på de platser där tågen ska gå på broar. Just genom Jönköping är tanken att de nya tågen och stationen ska ligga en bit ovan mark. 

Stationen i Jönköping kan läggas på tre platser och som Trafikverket tittar på de olika möjligheterna för respektive plats. Vätterstranden, Tenhultsdalen och vid Södra Munksjön.

Kommunens vilja
Från kommunens håll vill man att den byggs vid Södra Munksjön intill de nya stadsdelarna som ska byggas, skriver Jönköpings-Posten. Kommunen vill vidare att rälsen ska vara belägen på bro på grund av de stora höjdskillnaderna i staden. 
Kommunens samhällsbyggnadsstrateg tror att den aktuella brokonstruktionen skulle kunna bli en och en halv kilometer lång och stationen belägen ungefär åtta meter över dagens marknivå. 

Buller blir bekymmersamt
HG Wessberg håller i regeringens omfattande utredning om höghastighetsbanorna. Han uttalade sig under tisdagen i Svenska Dagbladet och nämnde att bullret kommer att bli ett bekymmer. 
– Bullret är det största problemet och det kommer att bli störningar av det. Det driver också upp kostnaderna rejält när man försöker göra något åt bullret, säger Wessberg till SvD.

Martin Houmann bekräftar detta till Jönköpings-Posten. 
– Generellt är det så med buller att ju högre upp bullerkällan finns, desto mer sprids ljudet.

Aerodynamiskt buller
På ett vanligt tåg befinner sig oljudet mellan rälsen och hjulen, men när tåget går på broar tillkommer ett aerodynamiskt buller vilket är det ljud som uppstår vid turbulens i luften där tågen drar fram. 

Planen vid Södra Munksjön är att bygga höga hus mellan stationen och de nya bostäderna för att minska bullret. 

-----

No more pages to load