Sammanlagt 1400 lampor på elljusspår runt om i kommunen ska bytas ut. Temabild. Foto: Pixabay

Lysande nyhet för motionärer

Kvicksilverlamporna i elljusspåren ska nu bytas ut mot LED-belysning, vilket kommer att ge starkare och bättre ljus för motionärer.

Jönköpings kommunen satsar 10 miljoner kronor extra till föreningar för att sammanlagt 1400 lampor på elljusspår runt om i kommunen ska bytas ut. Arbetet med att byta ut lampor pågår för fullt och just nu arbetar man i Bankeryd. Redan klara är Axamo, JOK, IK Vista och Gränna och spåret vid IKHP.

– Satsningen på ny armatur är inte bara en miljöfråga, det handlar också om bra förutsättningar till motion och naturupplevelser, året om. Rörelse och frisk luft är ett utmärkt sätt att ladda batterierna och öka vårt välbefinnande och elljusspåren i kommunen fyller en viktig funktion. Med ny armatur gör vi också vistelsen i spåren tryggare, LED-ljuset är starkare än den gamla belysningen, säger Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör.

Kommunen har tidigare bytt ut gamla lampor på belysningsstolpar vid gång- och cykelvägar i Jönköping.

– Det känns bra att vi nu får med våra elljusspår också, som är så pass viktiga både föreningsliv och allmänhet, säger Martin Petersson Dahl, avdelningschef kultur- och fritidsförvaltningen.

-----

No more pages to load