Foto: Mattias Landström

Stora trafikstörningar när Klostergatan stängs av

Busstrafiken flyttas och trafiken styrs om när Klostergatan ska få nya vatten- och avloppsledningar. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren.

Vid årsskiftet inleds en ny etapp av vatten- och avloppsförnyelser i Jönköping. Arbetet startar vid gångbanan mellan Sjögatan och Myntgatan och därefter jobbar man söderifrån, ett kvarter i taget för att begränsa störningarna. Klostergatan kommer att grävas upp utmed västra sidan, men också tvärs över gatan till alla fastigheter.

Under tiden kommer busstrafiken att flyttas och nya tillfälliga hållplatser förläggs till Torpagatan och Gröna gatan, från vecka fem. Bilister når enklast närområdet via Gröna gatan eller Brahegatan, och cyklister hänvisas till den nya GC-vägen utmed Brahegatan, skriver Jönköpings kommun i ett pressmeddelande.

Gående ska kunna nå fastigheterna  i stort sett hela tiden.

När vatten- och avloppsarbetet är klart ska Jönköping Energi göra elarbeten, och nya busshållplatser kommer att anläggas på Klostergatan. 

– Vi hoppas att allmänheten har tålamod med oss några månader till, på centrala Söder. Vi vill från VA-verksamheten gärna passa på att tacka både allmänhet och fastighetsägare för gott samarbete så här långt, säger Fredrik Abrahamsson, projektledare för arbetet, i pressmeddelandet.

Kommunens VA-verksamhet har jobbat med förnyelsen sedan 2014, då man startade vid Kristinedal och Kungsgatan. På Söder har ledningarna funnits i 80 till 120 år. I nuläget förnyas drygt 10 kilometer ledningar varje år.

-----

No more pages to load