"Erfarenheterna visar att de som fått hemteam efter en sjukhusvistelse mår bättre, är mer trygga och får en ökad självkänsla." Temabild. Foto: Pixabay

Nu får fler äldre stöd och rehabilitering i hemmet

Efter lyckade pilotprojekt med goda resultat har kommunfullmäktige beslutat att permanenta verksamheten med hemteam i hela Jönköpings kommun. Dessutom ska fler få rehabilitering i hemmet. 

Sedan 2013 har kommunen testat att låta så kallade hemteam erbjuda vård- och omsorgsplanering i hemmet istället för på sjukhuset. Biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster har träffat den enskilde i bostaden för att tillsammans utreda hur vård- och omsorgsbehovet ska se ut.

– Erfarenheterna visar att de som fått hemteam efter en sjukhusvistelse mår bättre, är mer trygga och får en ökad självkänsla. De upplever också att de råd och stöd de fått från hemteamet varit meningsfulla och användbara. Många beskriver att de vill tillfriskna hemma nära sina anhöriga och vänner, säger Camilla Johansson, äldreomsorgschef, i ett pressmeddelande från kommunen.

De goda resultaten av pilotprojektet gör att kommunfullmäktige nu har beslutat om att utöka hemteam till att gälla permanent i hela kommunen. Dessutom ska man utöka projektet med hemrehabilitering.

Satsningen innebär att kommunens rehabiliteringsverksamhet förändras. Tre enheter; Vilhelmsro rehabiliteringsenhet och dagrehabilitering samt Smedjegårdens dagrehabilitering avvecklas till förmån för utökningen av hemteam och hemrehabilitering.

– Det här är en omfördelning av resurser med den enskildes bästa i fokus. De utvärderingar som har gjorts när verksamheterna varit på försök har visat på goda resultat. De äldre som intervjuats upplever det tryggt att få stöd direkt i hemmet, och flera uttrycker att de känner sig mer hoppfulla inför sin rehabilitering än tidigare, säger Cecilia Hjorth Attefall, ordförande i äldrenämnden, pressmeddelandet.

-----

No more pages to load