Foto: Mattias Landström Foto: Mattias Landström Foto: Mattias Landström Foto: Mattias Landström Foto: Mattias Landström Foto: Mattias Landström

Infekterade häckfejden – villaägare rasar mot kommunens beslut

Kommunens beslut att gräva bort häckar i ett villaområde på Ekhagen har väckt starka reaktioner bland fastighetsägarna. Men vissa har även hört av sig till kommunen med synpunkter på att häckarna vanvårdas.
   – Det finns en hel del frågetecken att reda ut innan man kan börja rycka i buskarna, om man säger så, säger Harald Björkdahl, planeringsingenjör på Jönköpings kommun.

Strax före jul damp det ner ett brev från kommunen i brevlådan hos en rad villaägare på Ekhagen. I brevet framgick tekniska kontorets beslut att gräva bort häckrader utmed det centrala gångstråket, som ligger på kommunens mark.

Ett antal av de berörda fastighetsägarna har sedan dess hört av sig till kommunen och ifrågasatt beslutet.

Bakgrunden är ett avtal som slöts mellan kommunen och de dåvarande fastighetsägarna i mitten av 1990-talet. Redan då hade kommunen tänkt gräva bort häckarna, men de som önskade tilläts ha kvar häckarna så länge de själva ansvarade för skötseln.

Flera av de villaägare som hört av sig till kommunen har undrat varför frågan kommit upp på bordet nu, efter 20 år. Enligt Harald Björkdahl, som är planeringsingenjör på kommunen, finns det flera orsaker.

– Dels har det funnits synpunkter på att folk inte har skött det. Och vi själva har haft ganska mycket jobb med detta, att transportera bort klippavfall som kommer från häckarna, säger han.

Men att döma av de inskickade synpunkterna till kommunen är det långt ifrån alla som är nöjda med beslutet.

”Vi trodde att det var demokrati även i Jönköpings kommun”, skriver två av fastighetsägarna i ett mejl till kommunen.

Enligt Björkdahl var tekniska kontorets ambition med brevet som skickades ut före jul först och främst att väcka frågan.

– Vi skrev det här brevet lite med avsikt att folk skulle tänka till lite och anamma tanken att acceptera att häckarna blir bortgrävda, säger han.

Det är fortfarande en lång väg att gå innan tekniska kontoret kan agera i ärendet. Inte minst tar det tid att fastställa var gränserna går och vad som händer med den kommunala mark som ligger mellan häcken och tomtgränsen, vilket kan variera från fall till fall. Första steget blir att ta kontakt med varje enskild fastighetsägare.

– Det finns en hel del frågetecken att reda ut innan man kan börja rycka i buskarna, om man säger så.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load