Temabild. Foto: Mattias Landström

Jönköping blir modellkommun för jämställdhet

Jönköpings kommun kan numera stoltsera som modellkommun för jämställdhetsarbete.

Under 2016 var Jönköping en av sex kommuner som fick möjlighet att utveckla sitt jämställdhetsarbete genom ett projekt från Sveriges kommuner och landsting. Nu ska Jönköpings kommun fungera som mentor och bollplank åt två andra kommuner.

– Det har varit väldigt lärorikt att kunna jämföra sitt eget arbetssätt med hur de gör i en annan kommun. Nu får vi en ny roll som bollplank åt Norrköping och Linköping. Det betyder förstås inte att vi är klara med vårt jämställdhetsarbete, jag tror vi kan lära oss mycket genom att följa andra kommuners arbete, säger Åsa Thörne Adrianzon, jämställdhetsstrateg i Jönköpings kommun, i ett pressmeddelande.

Syftet med projektet är bland annat att fler kommuner ska ge kvinnor och män en jämställd service. Som mentorer bidrar deltagarna från Jönköping med erfarenheter och konkreta exempel från verksamheten, däribland egna förbättringsarbeten.

Projektdeltagarna kommer att träffas fem gånger under det närmsta året. Från Jönköpings kommun deltar Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (C), Leif Eriksson, ekonomichef och Åsa Thörne Adrianzon, jämställdhetsstrateg.

-----

No more pages to load