Vägarbete på Liljeholmen förlängs

Det har upptäckts skador på en spillvattenledning under ledningsarbetet vid en fastighet på Huskvarnavägen i Jönköping. En längre rördel måste bytas ut, vilket medför att arbetet på platsen förlängs till fredag den 3 februari.

Vägavstängningen berör flera trafikslag. Biltrafiken leds om via Kilallén, Starrgatan och Kjellbergsgatan. Busstrafiken leds om via Kilallén, Starrgatan och Saturnusvägen. Gång- och cykeltrafik leds om via gång- och cykelvägar vid Vätterstranden och längs Strandpromenaden.

– Under arbetets gång upptäckte vi att en längre rördel av en spillvattenledning behöver bytas. Det gör att vi tyvärr måste förlänga arbetet på platsen. Trafik till och från fastigheter i det berörda området påverkas inte av avstängningen, säger Roger Rohdin, VA-chef i Jönköpings kommun, i ett pressmeddelande.

Parkeringsförbud

För att bussar och bilar säkert ska kunna ta sig fram råder parkeringsförbud utmed omledningssträckorna samma tider som ovan.

-----

No more pages to load