Insändare. “Fortsätt satsningen på biogas!”

Insändare. Beslutet om att sluta med tillverkningen av biogas vid Torsviksverken är ogenomtänkt både kortsiktigt och långsiktigt. Nu måste våra politiker förhindra att nedläggningen genomförs. 

Kortsiktigt är det en förlustaffär på två sätt. För det första har kommunen anpassat sophanteringen med sopkärl för matavfall, eftersom det skulle satsas på biogas. Vad ska vi då med dessa sopkärl till? Det miljötänkande som ligger i den hanteringen får sig en knäck. För det andra måste de bussar som Länstrafiken planerat att driva med biogas byggas om – var finns konsekvensen i detta?

Hur fungerar kontakterna mellan kommun och region? Långsiktigt måste vi våga satsa på alternativa energikällor, även om de initialt inte går med vinst. Den förlust som vi ser idag kan bli en miljömässig vinst i framtiden.

För Tro och Solidaritet i Jönköping (s)
Elisabeth Fransson Malm och Eber Fransson

-----

No more pages to load