Nya giftfria leksaker på Tummelisa förskola i Norrahammar Foto: Alexandra Andreasson

Nu ska kommunens förskolor bli giftfria

All förskolepersonal i Jönköpings kommun kommer att få utbildning och stöd i att skapa en giftfri förskolemiljö.

Utbildningsförvaltningen bjuder in förskolechefer, biträdande förskolechefer och inköpsansvarig personal till en kurs som ska ge deltagarna en djupare materialkunskap i att välja produkter och varor som innehåller mindre farliga ämnen på sin förskola. 

– Vi ser ett behov av stöd och utbildning i utrensningen av olämpliga material och produkter på förskolan för att skapa en giftfri förskolemiljö, säger Mats Sesö, arbetsmiljöstrateg på utbildningsförvaltningen.

Efter utbildningen får personalen vara stöd åt övrig personal i arbetet med att rensa bort produkter innehållande farliga ämnen.

Utbildningen är ett led i Jönköpings kommuns arbete med att göra förskolor giftfria.

I höst fortsätter utbildningsprojektet med föreläsningar för alla förskolepedagoger i kommunen.

-----

No more pages to load