Foto: Daniel Bacelj

Sponsortälten på plats – slukar Stadsparkens parkeringsplatser

Under hela fotbollssäsongen kommer två sponsortält vara placerade på parkeringen utanför Stadsparksvallen. Bygglovet beviljades i februari.
   – Ingen tycker väl det är den bästa lösningen, men sökanden anser att det finns ingen annan lösning på kort sikt, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Det var i februari som Jönköpings Södra beviljades bygglov för sponsortält på parkeringen framför Stadsparksvallen. Tälten står nu klara på platsen sedan förra veckan.

– Ingen tycker väl det är den bästa lösningen, men sökanden anser att det finns ingen annan lösning på kort sikt, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Samuelsson (C).

– Vi beviljade ett tillfälligt bygglov och det gjorde vi med anledning av att sökanden ansåg att det inte finns någon annan plats.

Det tillfälliga bygglovet innebär att det nu kommer testas hur lösningen fungerar under den här säsongen. Sedan återstår att se vilken lösning som blir aktuell framöver.

Enligt Samuelsson ska J-Södra inte ha sett det som ett alternativ att uppföra sponsortälten på långsidan bakom den norra läktaren, även om färre parkeringsplatser då skulle beröras. Det har heller inte tagits med i bedömningen vid det politiska beslutet.

– Detaljerna har varit på tjänstemannanivå, om alternativa platser och antalet p-platser som försvinner. Så de detaljerna har inte varit på den politiska nivån, säger Samuelsson.

-----

No more pages to load