Bilder från utställningen Normstorm 2015. Foto: Mattias Landström

Normkritisk konst ska göra Jönköpingsborna mer öppna

Är Jönköping en tolerant, öppen, trygg och kreativ stad? I projektet Normstorm har elever skapat normkritisk konst som under våren kommer att visas som bilder på Jönköpings läns museum och i Juneporten.

Projektet Normstorm har drivits i Jönköpings kommun sedan 2012 och är en del av stadsbyggnadsvisionen, stadens liv och innehåll. Målet är att göra Jönköping till en ännu mer tolerant, öppen, trygg och kreativ stad.

Projektet tar avstamp i ett pedagogiskt sammanhang och inbegriper skapandet av normkreativa bilder och konst som ställs ut på offentliga platser. I år visas bilderna på Jönköpings läns museum och i Juneporten av elever från Rosenlundsskolan, Attarpskolan, Stadsgårdsskolan, Junedalsskolan och Per Brahegymnasiet.

I Juneporten visas också bilder av elever från linjen för Grafisk form och kommunikation på Södra Vätterbygdens folkhögskola.

Väcker tankar och uppmuntrar till samtal

Motiven ställer frågor, väcker tankar och uppmuntrar till samtal och diskussioner kring normer och deras betydelse för jämställdhet och jämlikhet.

Under utställningsperioden på länsmuseet, 5 april-14 maj, kommer det också att finnas möjlighet för pedagoger att använda utställningen som stöd i värdegrundsarbetet.

Projektet Normstorm sprids nationellt

Normstorm är ett samarbete mellan Jönköpings kommun, Kvinno- och tjejjouren, Jönköpings läns museum och lokala gymnasie- och högstadieskolor.

Projektet har blivit känt utanför kommunen som ett gott exempel på praktiskt normkritiskt arbete.

Spridningen har möjliggjorts genom Sveriges kommuner och landsting och en nationell satsning för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.

 

-----

No more pages to load