Ett medborgarförslag om att förbättra badmöjligheterna på östra Vätterstranden utreds nu av Jönköpings kommun. Foto: Mattias Landström

Kommunen utredde medborgarförslag i åtta månader – startar ny utredning

Förra året lämnade Mali Jankovic in ett medborgarförslag om att på ett enkelt sätt förbättra badmöjligheterna på östra Vätterstranden. Snart väntas kommunen undersöka möjligheterna till en åtgärd, men än så länge är det långt kvar tills något beslut kan tas i frågan.
   – Jag förstår att det tar sin tid med större frågor och investeringar, men småsaker borde man kunna på något sätt hitta smidigare lösningar på tycker jag, säger Jankovic.

Det var i augusti förra året som Mali Jankovic, 49, lämnade in ett medborgarförslag till Jönköpings kommun. Hans tanke var att med enkla medel förbättra badmöjligheterna på östra Vätterstranden, där det är väldigt stenigt längs strandkanten.

Förslaget gick dels ut på att rensa bort stenarna och ersätta dem med sand. Dessutom föreslog Jankovic en badbrygga på platsen.

– Tillgängligheten, att kunna bada på ett smidigt sätt utan att gå över en massa stenar, det var det som var mitt viktigaste budskap egentligen, säger Jankovic.

Förslaget har fått ett delvis positivt gensvar från kommunen. Sedan ärendet lämnades in har det bollats mellan kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.

Kommunen ser svårigheter med att anlägga en brygga eftersom det skulle kräva en mycket stadig och alltför kostsam konstruktion. Dörren lämnas däremot öppen för den andra delen av förslaget. Men snart åtta månader senare finns ännu inget beslut om åtgärd.

I ett kommunalrådsyttrande uppmanar Carin Berggren (M) tekniska nämnden att undersöka möjligheterna till att rensa bort sten och fylla på med sand på platsen.

Men enligt tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson (M) kan en sådan undersökning dra ut på tiden. En sak som komplicerar ärendet är den erosionsrisk som finns längs stranden.

– Stenarna skyddar sanden från att rinna ut i Vättern. Så det kan vara de bitarna man måste bedöma, säger Jörgensson.

Dessutom är det sannolikt att de föreslagna åtgärderna även behöver godkännas av Länsstyrelsen. Enligt Jörgensson är det inte troligt att någon åtgärd hinner genomföras i tid till den kommande badsäsongen.

– Det är nog ett ärende vi måste undersöka noggrant så vi inte går fel där, säger han.

Det här får Mali Jankovic att undra varför inget varningens finger höjdes tidigare i processen.

– Min förväntning var självklart att de – särskilt då om de tycker det är en bra idé – skulle kunna få till det här redan till sommaren. Det är med väldigt små och enkla medel som de skulle kunna få till en bra badmöjlighet där, säger han och fortsätter:

– Jag förstår att det tar sin tid med större frågor och investeringar, men småsaker borde man kunna på något sätt hitta smidigare lösningar på tycker jag.

-----

No more pages to load