Foto: Jönköpings kommun

Lämna bilen hemma – nytt trafikkaos väntas

Korsningen Åsenvägen-Humlevägen i Jönköping kommer att byggas om under våren och försommaren. Nu uppmanar kommunen allmänheten att undvika att köra bil förbi området då framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden.

Bakgrunden till byggnationen är att korsningen Åsenvägen-Humlevägen har begränsad kapacitet i rusningstrafik. När bland annat Samset byggs ut kommer trycket på korsningen att öka ännu mer.

Välj en annan väg

Byggnationen kommer att pågå från april fram till månadsskiftet juni/juli, meddelar Jönköpings kommun på sin hemsida. Under denna tid kommer framkomligheten för bilister att vara begränsad och kommunen uppmanar allmänheten att om möjligt välja gång, cykel, kollektivtrafik eller en annan färdväg. Gång- och cykelvägar på Humlevägen och Åsenvägens västra sida kommer nämligen att hållas öppen under hela byggtiden.

Gång- och cykelvägen breddas

I samband med byggnationen kommer även gång- och cykelvägen mot Stadsparken att breddas och dagvattenåtgärder genomföras. Genom installation av stora dagvattenbrunnar förbereder kommunen sig för ett så kallat ”trettioårsregn” med kapacitet för 1600 liter/sekund i korsningen Åsenvägen-Humlevägen.

VA-förnyelsen på Vattenledningsvägen-Åsenvägen pågår också under samma period.

Hoppas på förståelse

Jönköpings kommun hoppas att invånarna ska ha förståelse under byggtiden.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load