Trygghetskameran är en mörkerseende titthålskamera. Den kan inte ta bilder och har inte heller någon inspelningsfunktion. Foto: Jönköpings kommun

Kamera kan ersätta nattbesök av personal

Nu testar Jönköpings kommun att göra hembesök nattetid genom en kamera och dator. Om pilotprojektet faller ut väl kan en trygghetskamera i boendet komma att ersätta tillsynsbesök av personal.

Det är på Dundrets rehabiliteringsenhet i Jönköpings kommun som testet pågår just nu. Många av kommunens hyresgäster på särskilda boenden behöver tillsyn under natten och idag sker tillsynen genom att personal går in i bostaden. Men när dörren öppnas eller någon kommer nära kan detta upplevas som störande och leda till att man vaknar. 

För att hitta en lösning på problemet har de gäster som vill fått en trygghetskamera installerad i sitt rum på prov. Tillsynen nattetid sker därefter med hjälp av en dator.

– Alla gäster har blivit informerade och själva fått välja om de vill delta i projektet. För att delta lämnar gästen sitt samtycke innan vi går vidare och installerar trygghetskameran, berättar Elisabeth Englund, enhetschef på Dundrets äldreboende, i ett pressmeddelande.

Trygghetskameran är en mörkerseende titthålskamera. Den kan inte ta bilder och har inte heller någon inspelningsfunktion.

– Det är som att titta in i någons nyckelhål, det går inte att vrida kameravyn utan personalen ser bara en vy över sängen, för att se om allt ser normalt ut, säger Elisabeth Englund, i pressmeddelandet.

Tillsammans med personal kommer gästen överens om vid vilka tidpunkter tillsynsbesöken ska ske under natten och vad personalen ska göra om tillsynen indikerar något onormalt, exempelvis att sängen är tom. Trygghetskameran är avstängd under dagtid och det är bara behörig nattpersonal som har tillgång till den.

Pilotverksamheten startade i januari/februari och pågår under sex månader. Därefter ska en utvärdering ge svar på om fler ska få möjlighet att välja en trygghetskamera till sin bostad.

-----

No more pages to load