Temabild. Foto: Pixabay

Hälsokostbutik i Jönköping sålde olagliga varor

I samband med en kommunal inspektion har det visat sig att en hälsokostbutik i Jönköping sålde produkter med det otillåtna ämnet agmatinsulfat. Därmed uppfyller butiken inte kraven i livsmedelslagstiftningen.

Det var i samband med en inspektion i början av maj som livsmedelsenheten i Jönköpings kommun upptäckte en avvikelse i en hälsokostbutik.

En av de varor som såldes i butiken innehåller agmatinsulfat, ett ämne som inte är godkänt att sälja som livsmedel inom EU. Butiken uppfyller därmed inte kraven i livsmedelslagstiftningen.

Företaget är nu skyldigt att åtgärda avvikelsen, det vill säga stoppa försäljningen av produkten.

-----

No more pages to load