Foto: Mattias Landström

Här sänks hastigheten

I början av juni läggs den sista pusselbiten i Jönköpings kommuns hastighetsöversyn. Då ändras hastigheterna i Skärstad, Ölmstad, Kaxholmen och Lekeryd.

Jönköpings kommun inledde sin hastighetsöversyn i tätorterna 2011 och sedan dess har flera vägar fått nya hastigheter.

Nyligen avslutades omskyltningen i centrala Jönköping och Huskvarna från de gamla hastigheterna 50 och 70 km i timmen, till nya 40 och 60 km i timmen. 

Säkrare trafik och mindre utsläpp

Syftet med arbetet är att få en säkrare trafik, ökad trygghet, mindre utsläpp och mindre buller.

Nu är Trafikverket, som ansvarar för de statliga vägavsnitten som går genom Skärstad, Ölmstad, Kaxholmen och Lekeryd, färdiga med sitt arbete och i samförstånd med kommunen påbörjar man snart omskyltningen.

– Eftersom det är Trafikverket som är väghållare på några mindre orter har vi fått vänta med omskyltningen, berättar Johnny Hjelmrin som är trafikingenjör och ansvarig för Jönköping kommuns hastighetsöversyn.

Den 7 juni kommer nya skyltar att sättas upp i Skärstad och Ölmstad och den 8 juni i Kaxholmen och Lekeryd. Med undantag från några vägar i Ölmstad kommer den nya bashastigheten på orterna att bli 40 km i timmen.

-----

No more pages to load