Förslaget är att det ska byggas ett tredje körfält i södergående riktning på sträckorna A6 till Ryhov och från Ryhov till Ljungarum. Foto: Mattias Landström

Kommunen vill bygga extra körfält på E4

Politikerna i kommunstyrelsen vill bygga ytterligare ett körfält på E4:an genom Jönköping. En utbyggantion skulle kosta omkring 32,5 miljoner kronor.

Trots att det är Trafikverket som ansvarar för E4:an beslutade en enig kommunstyrelse i onsdags att medbekosta ett tredje körfält genom Jönköping, rapporterar SVT Jönköping. 

– E4:an nyttjas även för lokaltrafik så det blir ganska stor belastning och många olyckor. Vi tittar på gemensamma åtgärder, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunalråd, till tidningen.

Kostnaden uppgår enligt förslaget till 65 miljoner kronor och kommunen ska då stå för hälften av summan.

Förslaget är att  körfältet ska byggas i södergående riktning på sträckorna A6 till Ryhov och från Ryhov till Ljungarum. 

– Det är väldigt vanligt i dag att kommuner är medfinansiärer i den här typen av projekt och det kan man ha olika åsikter om. Men vi bär en del av ansvaret.

Det planerade avtalet, är enligt förslaget, en förutsättning för att Trafikverket ska acceptera nya detaljplaner för en framtida fotbollsarena på Jordbron och de cirka 1 200 nya bostäderna i Munksjöstaden.

– Ibland har vi problem att komma framåt med detaljplaner som påverkar E4:an. Nu ska vi samarbeta med Trafikverket för att hitta långsiktiga lösningar, säger Ann-Marie Nilsson.

Förslaget ska upp i kommunfullmäktige den 21 juni.

-----

No more pages to load