I sommar påbörjas ett omfattande vägarbete i centrala Huskvarna. Foto: Temabild, Mattias Landström / Jönköpings kommun

Stort vägarbete påbörjas i Huskvarna

I sommar påbörjar kommunen ett omfattande vägarbete vid Madängen i Huskvarna. Arbetet kommer ske under etapper för att minimera trafikstörningar.

Med start i sommar drar Jönköpings kommun igång ett omfattande vägarbete i centrala Huskvarna. Bland annat kommer en ny cirkulationsplats byggas i anslutning till det nya stadshuset vid Madängen.

– Minst ett körfält i vardera riktningen kommer att hållas öppet under hela arbetets gång, men framkomligheten påverkas förstås. Periodvis kommer entreprenören kanske att behöva leda om eller flytta trafiken. Som alla förstår blir det påfrestningar och köbildningar, säger Lise-Lotte Johansson, verksamhetschef inom tekniska kontorets mark- och exploateringsavdelning, i ett pressmeddelande.

Syftet med vägarbetet är att förbättra trafikflödet kring Madängen och Esplanadrondellen, eftersom den nya byggnationen medfört mycket mer trafik till området. Arbetet kommer att ske i etapper för att minimera trafikstörningar.

Förutom en ny cirkulationsplats kommer arbete genomföras vid det nya stadshusets entré. Dessutom kommer gång- och cykelvägar i området byggas ut.

– Vi ber alla trafikanter att om möjligt undvika sträckan vid rusningstrafik under hösten, och att ta det försiktigt förbi vägarbetena. Tidplanen är att allt, inklusive asfaltering av den nya cirkulationen, ska vara klart bortåt advent.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load