Arkivbild. Foto: Krister Leimola

DEBATT. Rosa villan – ett Allianssvek

DEBATT. Det stormar kring Tekniska Nämndens beslut att göra en ”återremiss för att ta fram ett nytt förslag till försäljning av villan”. För att klargöra beslutsordningen så kommer här en kort sammanfattning.

 

Vid nämndens möte i januari bestämdes vilka kriterier som köparen skulle uppfylla och ett enhälligt beslut togs i nämnden.

I april fick nämnden en redogörelse för de anbud som kommit in och vilka som uppfyllde kraven enligt beslutet i januari. Det var totalt 7 intresseanmälningar med tillhörande verksamhetsbeskrivningar. Förvaltningens duktiga tjänstemän föreslog vilket företag som de tyckte uppfyllde kraven bäst och det var YogaBeat. Nämnden gav tjänstemännen i uppdrag att låta YogaBeat och UNF lämna ett slutpris och därefter ta fram ett avtalsförslag med den intressent som uppfyllde kraven bäst, totalt sett. Förslag till avtal gjordes med YogaBeat som uppfyllde kraven bäst både när det gäller verksamhet och betalning för Rosa Villan.

När det gäller verksamheten som redovisats i anbudsunderlaget, beskrev YogaBeat sina aktiviteter som Yoga, cafe, trampbåtar, uthyrning av SUP-brädor, redskap för olika utomhusaktiviteter och försäljning av hälsosamma livsmedel. Detta sammantaget var det mest publika och stämde bäst med uppdragsbeskrivningen politiken gett sina tjänstemän på tekniska kontoret.

UNFs anbud innehöll utlåning av bollar, cafe, föreläsningar och kulturarrangemang.

Yogabeat hade lämnat högsta budet.

På junisammanträdet fattade tekniska nämnden beslutet att återremitera (skicka tillbaka) ärendet med uppdrag till tjänstemännen att arbeta fram ett nytt förslag till avtal med UNF detta efter röstning där Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade igenom förslaget om återremiss.
Beslutet kan ändras vid nästa nämnd till Yogabeats fördel om alliansen kan hålla ihop enligt alliansens överenskommelse för mandatperioden, där frågor som inte är upptagna som ”hjärtefrågor” i kommunprogrammet skall majoritetens beslut i Alliansen gälla.

Upp till bevis gruppledare i alliansen (KD) och (C), ”gör om rösta rätt, rösta Yogabeat”. Kanske även Miljöpartiets ledamot kan ändra sig?!

Anders Jörgensson (oberoende politiker)
Ordförande Tekniska nämnden

Ola Helt (oberoende politiker)
Ledamot Tekniska nämnden

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load