Det trasiga bräddningsröret nedanför Bymarken, som pumpade ut avloppsvatten vid Vätterstranden i somras, ska bytas ut till nästa badsäsong. Foto: Mattias Landström

Toalettavfall vid Vätterstranden – nu byts det trasiga röret ut

Ett trasigt rör nedanför Bymarken har under sommaren läckt ut äckligt avloppsvatten vid Vätterstranden till mångas fasa. Men nu meddelar Jönköpings kommun att röret kommer att bytas ut.

Vid kraftigt regn kan det ske en så kallad bräddning. Det är en funktion för att inte vattnet ska gå baklänges om ledningarna blir fulla och riskerar att översvämma källare och gator.

I Jönköping finns sedan många år flera bräddar som leder ut i Vättern. Ett av dessa rör har rostat och sprungit läck intill strandkanten söder om båthusen vid Kortebo. Något som väckt både frågor och kritik hos Jönköpingsborna under sommaren.

Klart till nästa badsäsong

Nu meddelar kommunen att det trasiga röret ska bytas ut och arbetet ska vara klart till nästa badsäsong.

– Det är komplicerat att byta röret, men vi håller på och planerar för det arbetet just nu. Arbetet måste handlas upp och det är därför svårt att i detalj säga när det är klart,säger Roger Rohdin, VA-chef på Jönköpings kommun på kommunens hemsida.

Ledningsnätet på Bymarken härstammar från 1930-40-talet då man byggde kombinerade ledningssystem, det vill säga system där dagvatten och spillvatten samlas i en ledning. Kombinerade ledningar var vanliga fram till 1950-talet. Det är därför ingen ovanlighet att avloppsvatten leds direkt ut i Vättern när det regnar mycket.

– Alternativet är ju att vattnet bakvägen tar sig in i källare och så vidare. Då tyckte man att detta var en bättre lösning, säger Rohdin.

Bräddningsrören ska försvinna

Enligt Rohdin har problemet med bräddning minskat radikalt de senare åren, tack vare en ny pumpstation vid Talavid och ett förnyelsearbete med vatten- och avloppsnätet.

Kommunens ambition är att få bort bräddningsrören helt.

– Det kommer tyvärr att dröja några år. Vi har gjort en utredning av möjligheterna att ta bort dem, men det går först att göra när vi förnyar ledningsnätet på Bymarken. Det är ett arbete som ligger några år framåt i tiden, säger Rohdin.

-----

No more pages to load