Jönköpings kommun söker fadderfamiljer. Foto: Jönköpings kommun

Fadderfamiljer ska öka integrationen av barn

En fadderfamilj kan underlätta för ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd att komma in i det svenska samhället. Nu har Jönköpings kommun beviljats en halv miljon kronor för ett projekt som ska främja integration.

Många ensamkommande barn och unga vill få kontakt med familjer för att få en större kunskap och förståelse för det svenska samhället. Därför har Jönköpings kommun sökt integrationsmedel från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Nu står det klart att kommunen har beviljats 503 200 kronor för att driva projektet fram till årsskiftet 2018/19. 

– Med en fadderfamilj kan våra ungdomar skapa nya, positiva kontakter och bredda sitt sociala nätverk. Vi vet att relationer berikar och får människor att växa. Här ges denna möjlighet både till fadderfamiljen och till den unge. Förhoppningsvis kan nya vänskapsband knytas som kan vara över tid, säger Marie Andersson, områdeschef ensamkommande barn och unga, i ett pressmeddelande.

Minst 100 familjer

Målet är att minst 100 familjer ska ansökt om fadderskap och att 30 ensamkommande barn och unga har etablerat kontakt med fadderfamiljerna innan projektets slut.

Arbetet kommer att ledas av Jenny Lilja på Studieförbundet vuxenskolan och grundare av projektet Mötesplats Habo för nyanlända.

– Jag har sett vilken skillnad detta gör för ungdomarna. Bara att till exempel ha en vuxen som tittar på fotbollsmatchen de spelar betyder mycket för ungdomen. Även för familjerna som blivit faddrar har det blivit något positivt. Jag tror på att bjuda med en ungdom i vardagen och inte krångla till det så mycket, så blir det bra. Ungdomarna behöver svenska kontakter för att bli bra samhällsmedborgare och vi behöver alla hjälpa till på olika sätt. Det här är ett sätt som vi har sett fungera, säger Jenny Lilja, projektledare fadderverksamhet.

Så blir du fadder

För att bli fadderfamilj görs en ansökan via Studieförbundet vuxenskolan. Förbundet arrangerar även gemenskapsträffar där ungdomar och familjer får lära känna varandra under en aktivitet, exempelvis matlagning, bowling eller en utflykt.

Fadderfamiljer erbjuds också möjlighet till föreläsningar och träffar för att dela erfarenheter med varandra.

-----

No more pages to load