Därför flaggas det på halv stång i city

På onsdagen flaggades det på halv stång utanför stadsbiblioteket i Jönköping. Anledningen är att en tidigare medarbetare på folkrörelsearkivet gått bort.

Den före detta chefen för Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Per Ericsson, har gått bort. För att hedra hans minne flaggas på halv stång vid stadsbiblioteket i Jönköping, där folkrörelsearkivet också har sina lokaler.

Ericsson föddes i Jönköping 1936. Utöver sin gärning inom folkrörelse- och föreningslivet i Jönköpings län hade han ett stort intresse för lokalhistoria, med flera skrifter om Jönköpings historia på meritlistan.

Under många år arbetade han med en omfattande sammanställning om Jönköpingsbor under 1600- och 1700-talet, som nu finns tillgänglig i Arkivhusets forskarsal.

Per Ericsson avled den 26 april.

Källa: Jönköpings läns folkrörelsearkiv

-----

No more pages to load