Foto: Pixabay

Klart: Här byggs nya cykelvägen

Nu påbörjas bygget av en ny gång- och cykelväg längs väg 132, mellan Huskvarna och Lekeryd. Arbetet ska vara klart till sommaren 2019.

Den nya gång- och cykelvägen kommer dras söder om väg 132 och blir tre meter bred. Den kommer skiljas åt från bilvägen genom skiljeremsa, räcken och målning beroende på hur mycket plats som finns.

– Detta kommer att underlätta och förhoppningsvis uppmuntra fler att cykla vilket finns med som en punkt i Jönköpings kommuns cykelplan. Samtidigt finns det också med som en punkt i kommunens visions och utvecklingsarbetet, ett behov i området av att säkert kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter och arbete. Något som vi nu hoppas uppfylla, säger ansvarig projektledare Peder Lundberg på Jönköpings kommun, i ett pressmeddelande.

För att kunna göra den planerade dragningen behöver visst sprängningsarbete göras. Det är planerat mellan mars och december under 2018. Under tiden sprängningsarbete sker kommer flaggvakt stoppa trafiken som mest tio minuter.

Under bygget kommer det bli störningar i trafiken med byggtrafik, buller och vibrationer som påverkar både de boende i området och de som trafikerar sträckan. Tillfälligt sänks också hastigheten på sträckan när arbetet pågår.

Arbetet innebär också en ny anläggning av överföringsledning för vatten och spillvatten mellan Huskvarna och Lekeryd samt att en ny pumpstation installeras. De nya ledningarna är för att säkerställa hanteringen av spillvatten till och från Lekeryd i framtiden.

Arbetet påbörjas måndag den 19 februari.

-----

No more pages to load